Baggerwerkzaamheden Gebied 17.4 WSRL. 

In september 2017 zijn we in opdracht van Waterschap Rivierenland gestart met baggerwerkzaamheden binnen het Baggergebied 17.4. Dit gebied is gesitueerd in de gemeente West Maas en Waal ter hoogte van de plaatsen Maasbommel en Altforst. Er zijn een 2-tal weilanddepots aangelegd waarin ongeveer 19.000 m3 baggerspecie wordt verwerkt die hydraulisch met een cutterzuiger wordt verwijderd en met persleidingen naar de depots wordt gepompt. Daarnaast wordt er ongeveer 37 kilometer watergangen met een kraan vanaf de kant gebaggerd en vrijkomende baggerspecie verspreid over aangrenzende percelen. Tot slot wordt er ongeveer 3.200 m3 baggerspecie verwijderd in bebouwd gebied, die bagger wordt per vrachtauto afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie (toepassing Over de Maas te Dreumel). In totaliteit omvat het hele werk het verwijderen van ca. 61.000 m3 baggerspecie. Bijkomende werkzaamheden zijn het reinigen van ca. 1.300 meter duikers, plaatsen van ca. 1.000 meter beschoeiing (paal / schot) en reinigen onder bruggen. De baggerwerkzaamheden moeten uiterlijk op 15 maart 2018 zijn afgerond. Het plaatsen van beschoeiing wordt in maart / april 2018 uitgevoerd.