Baggerwerkzaamheden Gebied 28.1 WSRL (Beesd e.o.)

Recent hebben wij van Waterschap Rivierenland de opdracht ontvangen voor het baggeren van watergangen binnen het Baggergebied 28.1. Dit gebied is gesitueerd in de gemeente Geldermalsen (rondom het dorp Beesd) en een klein deel binnen de gemeente Neder Betuwe. Momenteel (juli 2017) worden de watergangen ingepeild ter controle van de te baggeren volumes en wordt de verdere werkvoorbereiding uitgevoerd. Het werk omvat in totaal het verwijderen van ca. 49.300 m3 baggerspecie. Daarvan wordt ca. 20.000 m3 slib op aangrenzende percelen verspreid, ca. 20.500 m3 per as afgevoerd naar erkende verwerkers en ca. 8.600 m3 hydraulisch in een weilanddepot verwerkt. Er worden dan ook diverse werkwijzen toegepast voor uitvoering van dit project. Bijkomende werkzaamheden zijn het reinigen van ca. 2,2 kilometer duikers, plaatsen van ca. 750 meter beschoeiing (palenrij) en droog zetten en met camera inspecteren van duikers. Start baggerwerk is gepland begin september 2017 en op 15 maart 2018 moet het baggerwerk zijn afgerond.