In opdracht van de gemeente Wijchen is in februari 2018 gestart met onderhoudsbaggerwerk  in een aantal watergangen, vijver en poelen. De vrijkomende baggerspecie varieert in kwaliteit en wordt daarom deels afgevoerd naar een erkend verwerker, deels aangrenzend op de kant verwerkt en deels nuttig toegepast op een gemeentelijke locatie. Naast baggerwerk wordt ook riet verwijderd en vindt herprofilering plaats van een watergang en poel.