BMS / Grondpompen.

We hebben diverse BMS pompen en grondpompen welke we toepassen om baggerslib/grond zo vast mogelijk te verpompen naar een verwerkingslocatie. Op locaties waar inzet van een cutterzuiger niet mogelijk is kan het een oplossing zijn om met een schuifboot de baggerspecie op te duwen en deze vervolgens met een kraan + BMS pomp op te zuigen en hydraulisch te verpompen. Onze grondpompen zetten we in bij projecten waar vast materiaal verpompt moet worden, dit kan gaan om grondwerk of nat werk (mechanisch baggerwerk met hydraulisch transport).