Bulldozer.

Voor grootschalig grondverzet hebben wij een bulldozer inzetbaar. Onderdeel van veel baggerprojecten is de aanleg van tijdelijke weilanddepots. Met name voor dit soort grondverzet is deze machine uitermate geschikt. In dat geval werken we met diverse graafmachines die grond ontgraven en de kades opbouwen. De bulldozer wordt dan ingezet voor het verwijderen van de toplaag, intern grondtransport naar de graafmachines en het realiseren van een vlakke bodem in het depot.