Aannemingsbedrijf van der Lee B.V. is in het bezit van een SBB erkenning, dit betreft een erkenning waarbij Van der Lee bevoegd is om leerlingen op te leiden tot vak mensen. Dit is hoofdzakelijk gericht op mensen met een BBL of BOL opleiding. Bent u opzoek naar een erkend leerbedrijf dat u opleidt tot een grond / weg of waterbouwer, neem dan contact met ons op. 

Aannemingsbedrijf van der Lee B.V. is in het bezit van ISO 9001, dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Geheel conform deze standaard staat ons kwaliteitsbeleid op papier en is dit beleid bekend bij alle medewerkers. Door middel van heldere procedures en voorschriften kunnen wij onze klanten steeds meer kwaliteit bieden.

 

Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V. is in het bezit van het VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

Voor het uitvoeren van waterbodemsaneringen is Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V. gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000, wij werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat het werken met verontreinigde baggerspecie (7003) conform regelgeving wordt uitgevoerd. Wij hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving.