Co2 prestatieladder.

Wij zien het als onze taak om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2012 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze bedrijfsvoering. Het jaarlijks monitoren van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Voor deze inspanning zijn wij in 2017 beloond met het certificaat CO2-prestatieladder, niveau 5

 

Aannemingsbedrijf van der Lee rapporteert hier alle onderdelen van de CO2-Prestatieladder. Deze informatie is onderverdeeld in Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie. De belangrijkste publicaties en rapportages zijn tevens te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

 

Invalshoek A: Inzicht.
Aannemingsbedrijf van der Lee brengt jaarlijks haar CO2 footprint in kaart, deze communiceren wij aan belanghebbenden via onze website.
U kunt onze footprints downloaden middels onderstaande links

 

Invalshoek B: CO2-reductie.
Om onze inspanningen in kaart te brengen, hebben we een Energie Managementplan opgesteld.
In dit plan worden onze acties omschreven met als doel het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie.
Uiteindelijk draagt dit plan bij aan een beperking van de energiebehoefte en vermindering van de CO2 uitstoot van ons bedrijf.
U kunt onze CO2 Managementplan en CO2 reductieplan downloaden middels onderstaande linken.
CO2 Managementplan en CO2 Reductieplan

 Invalshoek C:  Transparantie.
Jaarlijks stelt Aannemingsbedrijf van der Lee een managementreview op, deze stelt Aannemingsbedrijf op een transparante manier ter beschikking aan belangstellende.

Invalshoek D: Participatie.
Aannemingsbedrijf van der Lee neemt deelt aan Het ‘leukste CO2 reductie initiatief van Nederland’.
Nieuwsgierig geworden naar deze participatie? Klik dan op deze link: Contract participatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ook maakt Aannemingsbedrijf Van der Lee deel uit van vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 met als doel om een aantal windmolens te laten aanleggen.
De onderstaande websites zijn opgezet voor de communicatie naar belanghebbenden:.
http://bommelerwaard-wind.nl/
Het doel van Aannemingsbedrijf Van der Lee is om een zo groot mogelijk deel van haar eigen elektriciteitsverbruik te verduurzamen. Naast het eigenverbruik te vergroenen, zal er ook terug geleverd worden aan het net, wat betekend dat we naast onze eigen verbruik vergroenen, ook voor vergroening bij derden zorgen.
Overige documenten t.b.v. CO2 prestatieladder

Archief
Zie hieronder archief betreft de CO2 prestatieladder:

Van der Lee nieuwsbrief tweede deel 2018

Bekijk HIER onze nieuwsbrief van 2018 (kerngetallen 2017)

Bekijk HIER onze nieuwsbrief (2) van 2017. 

Bekijk HIER onze nieuwsbrief van 2017.

Bekijk HIER onze nieuwsbrief van Mei 2015.

Bekijk HIER onze nieuwsbrief van Juni 2014.

Bekijk HIER onze nieuwsbrief van Januari 2014.