Delfland Perceel 4 en 5
 
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland mogen wij baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren. Het werkgebied is verdeeld over Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar en Westland. In totaal wordt er ca. 35.000 m3 baggerspecie verwijderd uit de betreffende watergangen. Bijna alle baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker, een klein gedeelte wordt verspreidt op een aangrenzend perceel (circa 200 m3).
De werkwijze is dat watergangen worden gebaggerd met een (mobiele) kraan in combinatie met een schuifboot in de watergang. Alle vrijkomende baggerspecie wordt afgevoerd naar diverse erkende verwerkingslocaties. Dit betreft de Plas van Heenvliet en Nauerna. Op basis van de verontreinigingsklasse is in het bestek opgenomen naar welke eindverwerking het slib wordt afgevoerd.\