Delfland 2017 Perceel 4 
 
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland mogen wij baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren. Het werkgebied is verdeeld over Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Kwintsheul, Wateringen en Rijswijk. In totaal wordt er ca. 23.000 m3 baggerspecie verwijderd uit de betreffende watergangen. Bijna alle baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker, een klein gedeelte wordt verspreidt op een aangrenzend perceel (circa 1100 m3).
De werkwijze is dat watergangen worden gebaggerd met een (mobiele) kraan in combinatie met een schuifboot in de watergang. Op basis van de verontreinigingsklasse is in het bestek opgenomen naar welke eindverwerking het slib wordt afgevoerd. Het betreft de verwerkers Heenvliet, Wagro, Van Oooijen en de Slufter.