Havenweg Dinteloord

In opdracht van de gemeente Steenbergen is Aannemingsbedrijf Van der Lee begin september 2017 gestart met werkzaamheden langs de Havenweg in de Dinteloordse Haven. Dit project omvat het vervangen van ca. 1,3 kilometer oeverbescherming. De bestaande houten beschoeiing wordt verwijderd en daarvoor in de plaats komt een nieuwe kunststof beschoeiing welke met stalen buispalen op zijn plaats wordt gezet. Grotendeels worden palen van 5,3 meter lengte gebruikt en daarnaast wordt een deel (langs kade industrieterrein) met palen van 7,3 meter lengte gerealiseerd. De beschoeiing wordt afgewerkt met een kunststof deksloof en houten wrijfgording. Deze opknapbeurt was hard nodig omdat de bestaande beschoeiing dateert uit de jaren ’80. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de panden langs de Havenweg en Galgendijk bouwkundig opgenomen en er zijn trillingsmeters t.b.v. het monitoren invloed werkzaamheden op aanwezige bebouwing. Voorafgaand aan de werkzaamheden is door een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar eventueel aanwezige NGE’s (niet gesprongen explosieven), dit omdat een deel van de Dinteloordse Haven verdacht is op aanwezige munitie uit de oorlog. Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden gebleken en inmiddels is het werkgebied vrijgegeven.