Waterschap de Dommel baggeren Eindhoven. 

In opdracht van het Waterschap de Dommel gaat Aannemingsbedrijf Van der Lee  onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Eindhoven. Het werk wordt in 2 fases uitgevoerd. De te baggeren watergangen, in fase 1, liggen allemaal in stedelijk gebied, alle baggerspecie, ca. 3.000m³, dient tot aan de vaste bodem verwijderd te worden. Het reinigen van duikers en onder bruggen maakt onderdeel uit van het werk. De werkwijze is dat er met een schuifboot wordt gewerkt die de bagger opduwt naar centrale plaatsen. Daar wordt het slib met een mobiele kraan ontgraven en in vrachtauto’s geladen.  Vervolgens wordt de baggerspecie afgevoerd naar een erkend eindverwerker. De kwaliteit van de bagger is kwalitatief Verspreidbaar.

Er wordt in week 7 gestart met het baggeren van de Bonifaciusvijver, vervolgens in week 8 de Gijzenrooy vijver en de watergang parallel aan de Jan van Eyckgracht, dit loopt door tot met week 9.

Fase 2, Oude Gracht circa 14.000 m3 word in juli 2018 opgestart, tegen die tijd zal er een update van de werkzaamheden op deze pagina plaats vinden.

Bekijk hieronder de werk tekeningen van: