Mike 14 project

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland die in samenwerking is met de politie voeren wij baggerwerkzaamheden uit opzoek naar een moordwapen. Het moordwapen is vermoedelijk gebruikt bij een moord in 2014. Om het wapen nu als nog te vinden baggeren wij de watergangen  compleet uit en laden wij de vrijkomende baggerspecie (ca. 2000m³) over een schudzeef. De schudzeef scheidt de baggerspecie van de overige (bodemvreemde) materialen waardoor we de kans vergroten om het wapen te vinden. De baggerspecie die wordt gescheiden van de overige materialen komt in een bak terecht onder de schudzeef, vanuit die bak wordt de baggerspecie d.m.v. een pomp in vrachtauto’s gepompt. Alle overige materialen worden gescheiden, geïnspecteerd en met een transportband geladen in een aparte bak of vrachtauto.

Wilt u meer over het misdrijf weten? Kijk dan HIER.