Welkom bij Aanemingsbedrijf van der Lee.

Aannemingsbedrijf Van der Lee is werkzaam in de grond- weg- en waterbouw. De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan uit baggerwerkzaamheden, plaatsen van beschoeiingen en andere waterbouwkundige werken, maaiwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan wegen. Onze specialiteit is het baggeren en saneren van watergangen. Wij werken veel voor waterschappen, gemeenten en andere overheden. De schaal van het werk is heel divers en loopt uiteen van poldersloten en vijvers tot havens, kanalen en rivieren. Op het gebied van baggeren voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Hydraulische baggeren door middel van kraan en boot voorzien van cutterzuiger/pomp/persleidingen;
  • Baggeren met hydraulische graafmachines vanaf de oever;
  • Vanaf het water baggeren/saneren met kraan op ponton; 
  • Opschonen van watergangen door inzetten van schuifboten die gewenste bodemprofiel schuiven;
  • Transport van slib in vloeistofdichte vrachtwagens;
  • Transport van slib d.m.v. het pompen door persleiding (hydraulisch);
  • Afvoer van slib over water in beunbakken.