Gemeente Almere – Havenkom

In opdracht van de gemeente Almere hebben wij de Havenkom gebaggerd, grenzend aan het Gooimeer. De haven was plaatselijk te ondiep geworden zodat deze steeds minder goed bereikbaar werd voor schepen. Met een kraanponton, voorzien van een speciale cutterkop, is de haven hydraulisch gebaggerd. Middels persleidingen en een overkluizing is de vrijkomende Verspreidbare baggerspecie naar een tijdelijke baggerdepot getransporteerd waar de specie verwerkt wordt. Omdat er diverse schepen in de haven liggen, er pleziervaartuigen afgemeerd liggen en sprake is van passerende vaartuigen is het werk in nauw overleg uitgevoerd met de gemeente, de havenmeester en met de booteigenaren. Het baggerwerk is in november 2015 afgerond. Ontmanteling van het weilanddepot staat gepland voor de periode april/mei 2016.

.