Baggeren de Killen te Werkendam 2011 – 2013.

Wij hebben in opdracht van Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uitgevoerd in een tweetal Killen te Werkendam. Dit betreft de Bruine Kil en de Bakkers Kil, beide gelegen in landelijk gebied. In totaal is er ongeveer 130.000 m³  baggerspecie verwijderd, van deze 130.000 m³ is grotendeels afgevoerd naar een erkende verwerker, een kleine 10% van de baggerspecie is op de kant verspreid. De baggerspecie is ontgraven d.m.v. een kraan op ponton, over geladen d.m.v. een overslag kraan in vrachtwagens, de vrachtwagens hebben de baggerspecie afgevoerd naar een erkende verwerker.

Zie hieronder enkele voorbeelden foto’s van dit project.

.