Baggeren en Eilanden de Putten.

Voor onze opdrachtgever Natuurmonumenten hebben wij dit bijzondere project in de Putten  mogen uitvoeren. De Putten in het plaatsje Petten behoort tot een Natura 2000 gebied waar verschillende beschermde Flora en Fauna voorkomen. De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van de Putten, met de vrijgekomen baggerspecie en met grond uit vrijkomende cunets (om geotextiele tubes in te leggen) zijn 3 vogeleilanden gerealiseerd. De kern van de eilanden bestaat uit baggerspecie/klei en rondom deze kern is een plasdras zone aangelegd en een ring bestaande uit geotextiele tubes. Deze tubes fungeren o.a. als bescherming van de eilanden, zo zijn deze voorzien van breuksteen om de golfslag te breken. Alle eilanden samen hebben een oppervlakte van ca. 3 hectare. De eilanden dienen als broedplaats voor verschillende vogels, waaronder Steltlopers, Visdieven, Grote sterns en Grauwe ganzen.

De baggerspecie, ca. 20.000 m3 werd ontgraven d.m.v. kranen, uitgevoerd met RTK-dGPS graafsystemen en vervolgens met grondpompen in de tubes gepompt. Deze baggertechniek middels grondpompen is toegepast om de baggerspecie zo vast mogelijk in de tubes te verwerken. Aangezien het een Natura 2000 gebied is mocht er geen verdikkingsmiddel worden gebruikt (flocculant). Daarnaast moest er rekening gehouden worden met diverse beschermde Flora/Fauna, waaronder de Spiraal Ruppia en Palingbrood. Om deze soorten te beschermen tegen bezinking van deeltjes baggerspecie, welke tijdens het baggeren opwervelen, is er ca. 1400 meter slibscherm geplaatst. Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn de slibschermen weer weggehaald. Tot slot zijn de eilanden afgewerkt met in totaal ca. 20.000  m3 schelpen, 400 m3 stortsteen en er is ook een vossenraster om de gehele Putten geplaatst met een lengte van ca. 2 km.

Bekijk hier één van onze video’s met instructie om een nog beter beeld te krijgen van de werkzaamheden. De eilanden zijn goed bezet door diverse vogels, waaronder de Grote Sters, zie hier de Grote Stern genieten van de gerealiseerde eilanden.  

 

 

.