Baggeren van de Eemhaven te Amersfoort.

 Alle baggerwerkzaamheden zijn vanaf het water uitgevoerd. Dit op basis van de situatie ter plaatse; kademuren, steigers, aanwezige bedrijfsschepen, druk fietspad, risico op schade, etc. De baggerwerkzaamheden werden uitgevoerd op legger diepte, dit had alles te maken met de kans op NGE ( niet geëxplodeerde explosieven).  Omdat er kans was op NGE werd er op een aantal plekken in de haven aangepast gewerkt, op deze plekken werd er dan geen gebruik gemaakt van de spud palen. Uiteindelijk is er in totaal ± 12.000 m3 baggerspecie verwijderd en afgevoerd, een klein deel hiervan was (NT) niet toepasbaar. Bijkomende werkzaamheden waren het verplaatsen van (woon)boten.

.