Baggerwerkzaamheden.

Een specialisatie binnen Aannemingsbedrijf  van der Lee is het uitbaggeren van watergangen. Hierbij valt te denken aan zowel kleine wateren in bijvoorbeeld de bebouwde kom als ook grotere wateren zoals vaarwegen (rivieren, kanalen) en havens. Maar ook kasteelvijvers en recreatieplassen kunnen door ons bedrijf worden gebaggerd. Er is in het verleden veel ervaring opgedaan als het gaat om baggeren van watergangen. Het eigen materieel is hierop aangepast en uitgebreid en dit biedt voor elk specifiek werk een goede oplossing. Aan de hand van het werk bepalen wij in overleg met de opdrachtgever de toe te passen werkwijze.  

Een aantal voorbeelden van baggerwerkzaamheden zijn:

  • Baggerspecie rechtstreeks op de kant verspreiden.
  • Baggeren d.m.v. schuifboot.
  • Baggeren d.m.v. cutterzuiger.
  • Baggeren vanaf een Ponton.

.