Beveiligd baggeren.

In de 2e Wereldoorlog is hevig gevochten en dit kan van invloed zijn op uit te voeren werkzaamheden. Niet alleen op het land maar ook in het water zijn niet gesprongen explosieven achtergebleven welke een risico vormen voor het uit te voeren baggerwerk. Het verwijderen van baggerspecie welke verdacht is op NGE’s (niet gesprongen explosieven) is inmiddels 1 van onze specialisaties. Wij beschikken over een 4-tal beveiligde graafmachines welke speciaal zijn aangepast zodat deze voldoen aan de wettelijke eisen om dergelijk werk uit te mogen voeren. Tevens zijn deze machines voorzien van RTK GPS graafsystemen met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Hierdoor kan zeer nauwkeurig worden gebaggerd en is elke graafbeweging volledig beheersbaar en controleerbaar. Daarnaast beschikken wij over een beveiligde overslagkraan, beveiligde zeefinstallatie en alle benodigde materialen om het werkterrein veilig te kunnen afschermen voor de omgeving. Recent voorbeeld van een dergelijk baggerwerk is de Sanering Vecht Fase 2 waarbij ca. 55.000 m3 beveiligd is gebaggerd met genoemd materieel. Tevens zijn benaderingswerkzaamheden uitgevoerd (inzet duikers), verdachte objecten veilig gesteld en is het werk in nauwe samenwerking van een  erkend OCE bedrijf uitgevoerd.

.