Het bezanden van waterbodems.

Het bezanden van waterbodems houdt in dat een (sterk) verontreinigde waterbodem wordt afgedekt met een schone laag zand. Dit met als doel de verontreiniging, en hiermee de negatieve invloed hiervan op de waterkwaliteit, af te dekken. Het bezanden vindt doorgaans plaats in meerdere fasen om te voorkomen dat de aangebrachte zandlaag wegzakt in de onderliggende zachte waterbodem. Wij beschikken over specifiek materieel om deze werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van o.a. de waterdiepte en aan te brengen zandlaag zijn diverse technieken mogelijk. Voorbeeld is inzet van een kraan op ponton welke het zand op de waterbodem aanbrengt. In geval de zandlaag zeer gelijkmatig dient te zijn is inzet van een bezandingsponton (voorzien van GPS) de beste werkwijze. Deze methode zorgt ervoor dat het zand zeer gelijkmatig over de waterbodem wordt verdeeld middels een sproeitechniek.

Mooi voorbeeld is het recent uitgevoerde project Vecht Fase 2 waarbij een oppervlak van ca. 239.000 m2 is bezand middels genoemd bezandingsponton. De zandlaag welke de waterbodem afdekt is 30 cm dik en is gefaseerd op de waterbodem aangebracht. De waterdiepte varieerde van enkele meters tot wel 9 meter diepte.

 

.