Baggeren Bollenstreek.

In opdracht van H.H. van Rijnland hebben wij in 2013-2014 baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Bollenstreek (Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen). Totaal is ca. 25 km watergang gebaggerd. Bepalend aspect bij de planning en uitvoering van dit werk was de communicatie met de betrokken perceelseigenaren. Met elke betrokken eigenaar zijn afspraken gemaakt over de uitvoeringsperiode, ontvangst van baggerspecie en werkwijze. Het project is uitgevoerd zonder dat er klachten zijn binnengekomen, dit naar volle tevredenheid van Rijnland. De werkwijzen die zijn toegepast bij dit werk betreft hydraulisch (cutterzuiger), schuifboot en kraan, kraan verspreiden op de oever en kraan op overslag in combinatie met vrachtauto’s.

   

Project Description