Baggeren gebied Bommelerwaard.

In opdracht van Waterschap Rivierenland hebben wij het baggerwerk Gebied 33.3 en 34.2 uitgevoerd. Opstart van deze werkzaamheden vonden plaats na de zomer van 2014 en in maart 2015 is het project naar volle tevredenheid opgeleverd. Het werk omvatte in totaliteit het verwijderen van ca. 100.000 m3 baggerspecie. Hiervan is ca. 25.000 m3 hydraulisch gebaggerd en verwerkt in een 2-tal weilanddepots. Daarnaast is ca. 40.000 m3 baggerspecie per as afgevoerd naar een erkend verwerker en gemeentelijk depot. De overige ca. 35.000 m3 bagger is verspreid op aangrenzende percelen. Naast het baggeren van watergangen zijn ca. 600 duikers gereinigd met een totale lengte van 7,5 km. Het plaatsen van ca. 2 kilometer beschoeiing was ook een onderdeel van dit project.   

 Zie hieronder enkele foto’s van dit project.

 

 

Zie ook de website van onze opdrachtgever: http://www.waterschaprivierenland.nl/

.