Baggeren ‘s Gravenweggebied 2012.

In de afgelopen jaren hebben wij in het stedelijk gebied van Capelle a/d IJssel baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2012 hebben wij in opdracht van de gemeente Capelle a/d IJssel het project ’s Gravenweggebied uitgevoerd waarbij ca. 50.000 m3 baggerspecie is verwijderd in een gevoelig veengebied. Een deel van de vrijkomende baggerspecie is verwerkt in een 9-tal kleinschalige weilanddepots en de overige baggerspecie welke niet verspreidbaar was is afgevoerd naar diverse erkende verwerkers. In 2014 hebben wij in opdracht van H.H. Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het Hoofdweggebied. Dit betreft stedelijk en industriegebied. In totaliteit is ca. 22.000 m3 baggerspecie verwijderd en zijn een groot aantal duikers gereinigd. Alle baggerspecie is per vrachtauto afgevoerd naar erkend eindverwerker Dura Vermeer.

.