Hoogheemraadschap van Delfland, Perceel 1,2 en 4.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland  zijn wij oktober 2015 gestart met de baggerwerkzaamheden. Het werk bestaat in totaal uit het verwijderen van ca. 115.000 m3 baggerspecie. De betreffende watergangen bevonden zich zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Het overgrote deel van de vrijgekomen baggerspecie wordt afgevoerd naar erkende verwerkers, circa 80.000 m3.Verder is er nog circa 17.500 m3 verwerkt in depots middels een BMS-pomp. Het overige deel, circa 16.000 m3 is aangrenzend verwerkt.Grote uitdaging van het project was het grote aantal stake-holders waar alle werkzaamheden mee moesten worden afgestemd.

 

 

.