Baggeren stedelijk gebied Dordrecht 2016

In opdracht van onze opdrachtgever Hollandse Delta beginnen wij in week 38 met diverse baggerwerkzaamheden.  In totaal moet er ca. 85.000 m3 baggerspecie worden verwijderd, waarvan grotendeels naar het Killdepot wordt afgevoerd met vrachtauto's, ca. 55.000 m3. Daarnaast moet er ca. 20.000 m3 worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Al deze baggerspecie wordt ontgraven d.m.v. baggerschuifboten en mobiele kranen.  Alle overige baggerspecie wordt op direct op de kant verspreidt of wordt omgereden op de daarvoor bestemde groenstroken/velden.

Klik HIER t.b.v. de tekeningen van het baggergebied.

Klik HIER t.b.v. de planning.

.