Baggeren van het fort Asperen.

Het uitbaggeren van het fort gracht te Asperen hebben wij mogen uitvoeren voor de opdrachtgever; Provincie Gelderland ( dienst landelijk gebied). Het fort gracht bevindt zich in een buitengebied, er is gekozen voor het hydraulisch uitbaggeren van het fort gracht, hiervoor moesten er dan ook depots voor worden ingericht. De in te richten percelen (depots) zijn van lokale agrariërs en bevinden zich eveneens in het buitengebied. Door de enorme laag bagger in de fort gracht en het ondiepe water, was het op veel plekken moeilijk bereikbaar. In totaal is er ± 7500 m3 baggerspecie verwijderd, dit d.v.m. een cutterzuiger en of de midi – float. Verder zijn er nog kleine grondwerkzaamheden uitgevoerd.

Ook bij dit project moest er extra worden opgelet wat betreft (NGE) (niet geëxplodeerde explosieven), dit is ook de rede dat hier is gewerkt met een schudzeef. De schudzeef diende om zelfs de kleinste explosieven / munitie te achterhalen, dit is dan ook gelukt! Zie onder aan de pagina een aantal voorbeelden van de schutzeef en de gevonden munitie.

.