Gemeente Deventer – Gashaven.

In opdracht van de gemeente Deventer (directievoering Heijnens Mileuadvies) hebben wij de Gashaven gebaggerd, grenzend aan de Overijsselse Vecht. Dit project betrof het verwijderen van circa 6.000 m3 baggerspecie. Een deel van het te baggeren materiaal was vervuild, deze baggerspecie (klasse NT) is afgevoerd middels beunschepen naar IJsseloog. Het overige deel van de vrijkomende baggerspecie betrof klasse B, deze is deels afgevoerd naar de Veenoordkolk en deels gebruikt als afdeklaag. Gezien de NT baggerspecie ernstig verontreinigd was, is het verwijderen / afvoeren hiervan uitgevoerd onder 3T condities conform BRL 7000 (protocol 7003).Grote uitdaging van het project was dat de waterstand onder invloed stond van een enorm variërende waterstand van de aangrenzende rivier, de Overijsselse Vecht. Tijdens de uitvoering verschilde de waterstand tot 4 meter, dit gezien de laag- en hoogwater periodes.

De in- en uitpeilingen zijn uitgevoerd met een vaartuig voorzien van multibeam systeem. Deze meetdata is vervolgens gebruikt in het graafsysteem waarover ons kraanponton beschikt. Door alle baggerwerkzaamheden uit te voeren middels een RTK dGPS graafsysteem is het gehele werk geregistreerd, controleerbaar en nauwkeurig uitgevoerd.   

   

 

 

.