Waterschap Rivierenland baggergebied 14.3.

Van onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland, hebben wij de opdracht gegund gekregen om in Baggergebied 14.3. baggerwerkzaamheden te gaan uitvoeren. Dit gebied is gesitueerd in de gemeente Wijchen rondom dorpskernen als Hernen, Woezik en Batenburg. In totaal bestaat het werk uit ca. 100.000 m3 baggerwerk. Bij dit werk worden diverse baggermethoden toegepast. Ca. 40.000 m3 wordt gebaggerd d.m.v. een cutterzuiger. Deze baggerspecie wordt via persleidingen verwerkt in een 4-tal weilanddepots. Daarnaast moet er ca. 20.000 m3 baggerspecie per as worden afgevoerd, waarvan ca 4000 m3 naar de erkende verwerker Smink te Tilburg. Alle overige baggerspecie wordt afgevoerd naar depots in de buurt. Tot slot wordt er ca. 40.000 m3 verspreidt op aangrenzende (agrarische) percelen.

Bijkomende werkzaamheden zijn het vervangen van ca. 1,5 km beschoeiing en het reinigen van ca. 2.2 km duikers.

Opstart van de werkzaamheden vond plaats in augustus 2015 en op 15 maart 2016 dient het hele werk te worden opgeleverd.

 

.