Baggerwerkzaamheden provincie Gelderland.

In opdracht van de Provincie Gelderland hebben wij in 2013/2014 baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Bommelerwaard. Langs diverse provinciale wegen (N322, N831, N832) is in totaliteit 20 km watergang gebaggerd. De vrijkomende baggerspecie is deels verspreid in aangrenzende bermen en deels per as afgevoerd naar een weilanddepot en erkend eindverwerker. Het reinigen van ca. 110 duikers was tevens onderdeel van dit project. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd vanaf naastliggende parallelwegen of fietspaden en deels vanaf de provinciale weg. Het treffen van verkeersmaatregelen was dan ook een belangrijk onderdeel van het werk. De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de provincie uitgevoerd, tevens zijn een 10-tal extra duikers schoongemaakt en is aanvullend baggerwerk uitgevoerd.  

 

 

.