Onderhoudsbaggerwerk Geldermalsen.

In opdracht van de gemeente Geldermalsen hebben wij dit landelijke onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd. Totale omvang van dit werk betrof het verwijderen van ongeveer 16.000 m3 baggerslib uit 28 km aan watergangen. De afzet van de vrijkomende baggerspecie hebben wij i.o. met de perceelseigenaren (agrariërs) geregeld. Tevens zijn diverse verwerkingslocaties / weilanddepots ingericht, is ca. 1.5 kilometer aan duikers schoon gemaakt, is beschoeiing geplaatst en zijn diverse aanvullende werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente. In goed overleg met de betrokken toezichthouder (Tijhuis Ingenieurs) en de gemeente is het werk tijdig en naar tevredenheid afgerond.  

 

 

Project Description