Omstreken Gorinchem baggeren.

In opdracht van Waterschap Rivierenland hebben wij in 2014 en 2015 het onderhoudsbaggerwerk Gebied 30.1 uitgevoerd. De baggerwerkzaamheden vonden plaats in de hoofd- en overige watergangen gelegen in zowel het stedelijk als het landelijk gebied van de gemeenten Gorinchem en Lingewaal. In totaliteit is ca. 100.000 m3 baggerspecie verwijderd. Hiervan is ca. 40.000 m3 hydraulisch gebaggerd en verwerkt in een 2-tal weilanddepots. Daarnaast is ca. 30.000 m3 baggerspecie per as afgevoerd naar diverse gemeentelijke depots en erkend verwerker. Het inrichten van diverse weilanddepots, onderhoud en beheer van depots, reinigen van duikers, baggeren onder bruggen en plaatsen van beschoeiing (ca. 1.800 meter) vormen ook een onderdeel van het uit te voeren werk. 

Zie ook de website van onze opdrachtgever: http://www.waterschaprivierenland.nl/

.