Baggeren Groot – Salland.

In 2013-2014 zijn in opdracht van Waterschap Groot Salland diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft een 3-tal projecten, te weten baggeren Nieuwe Wetering, baggeren Herfterwetering en baggeren Koekoekspolder. Project de Nieuwe Wetering omvatte het hydraulisch baggeren van ca. 17.000 m3 en via persleiding verwerken in een 2-tal weilanddepots. Project Herfterwetering omvatte het hydraulisch baggeren van ca. 5.000 m3 baggerspecie + vaste (zandige) ondergrond en via persleiding verwerken in een weilanddepot. Project Koekoekspolder betreft het verwijderen van ca. 25.000 m3 baggerspecie waarvan ca. 5.000 m3 vaste waterbodem. De vrijkomende bagger is verwerkt in diverse weilanddepots.

 

 

 

 

.