Baggeren Kampen – IJsselmuiden.

In 2014 hebben wij in opdracht van Waterschap Groot Salland baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het stedelijk gebied van Kampen, IJsselmuiden en enkele watergangen in Deventer. Totale omvang van het werk betreft ca. 30.000 m3. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd middels schuifboten en mobiele kranen. De baggerspecie is in vloeistofdichte vrachtwagens afgevoerd naar diverse bestemmingen. Deels is de baggerspecie afgezet in Hattemerbroek (erkende verwerker), deels in de Kolk van Westerhuis (erkende verwerker) en deels op een agrarisch perceel (vrij toepasbaar materiaal). De aanbesteding betrof een EMVI bestek, o.a. op kwaliteit werd dit werk aangenomen. Tijdens de gehele voorbereiding en uitvoering is de kwaliteit beoordeeld op basis van hetgeen omschreven in het plan van aanpak bij inschrijving. Dit resulteerde in geen enkele klacht en een zeer positieve beoordeling van het waterschap.

 

.