Baggeren Kasteel vijvers te Helmond.

In opdracht van de Gemeente Helmond hebben wij de kasteel vijvers te Helmond uitgebaggerd. De vijvers worden gebaggerd middels een schuifboot vanaf het water. Deze boot duwt de baggerspecie naar een aantal centrale punten waar een mobiele kraan staat opgesteld. De baggerspecie wordt op deze overslaglocaties uit de watergang ontgraven en direct in vrachtauto’s geladen. Vervolgens wordt de baggerspecie per as afgevoerd naar een erkende verwerker. In totaal is er ± 2700 m3 vrijgekomen baggerspecie en grond verwijderd, het overgrote deel was baggerspecie. Op 2 plaatsen is de vijver extra uitgediept, hier is de vrijgekomen grond van afkomstig. Overige werkzaamheden waren het reinigen van duikers.

 

 

.