Onderhoudsbaggerwerkzaamheden gemeente Lansingerland.

In opdracht van de gemeente Lansingerland hebben we in de periode december 2015 t/m januari 2016 in totaliteit ca. 8 km watergang gebaggerd waarbij ca. 6.000 m3 baggerspecie is verwijderd. Daarnaast is een totale lengte van 900 m1 aan duikers gereinigd. Het betreft kleinschalig onderhoudsbaggerwerk in stedelijk gebied van Berkel & Rodenrijs en Bleiswijk. Werkwijze is d.m.v. mobiele kranen, schuifboten en vloeistofdichte vrachtwagens welke het slib afvoeren naar diverse erkende eindverwerker. Plaatselijk is de baggerspecie op de kant verwerkt. Specifiek aan dit project is de moeilijke bereikbaarheid van de te baggeren watergangen, beperkte werkruimte en afstemming met de omgeving.

.