Baggeren omstreken Leimuiden 2012.

Wij hebben in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de gemeente Kaag en Braassem in en rondom de plaats Leimuiden. Het werk bestond in totaal uit ± 100.000 m³ baggerspecie verwijderen, grotendeels is de baggerspecie rechtstreeks verspreid op de kant of verpompt naar een weiland depot d.m.v. een cutterzuiger. De overige baggerspecie was van de klasse (NT), niet toepasbaar, deze baggerspecie is per as vervoerd naar een erkende verwerker.

Zie hieronder enkele foto’s van dit project:

 

.