Grond en baggerwerk te Lingerwaard.

In opdracht van de gemeente Lingewaard hebben wij verschillende grond- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit project omvatte het uitbaggeren en herprofileren van een 3-tal historische kolken en aanleg van poelen ter verbetering van de waterkwaliteit, ecologische waarde, veiligheid voor omgeving en recreatieve beleving. Het toegankelijk maken van de kolken voor passanten/recreanten was hierbij een belangrijk aspect. Dit is gerealiseerd door omliggende terreinen schoon te maken en picknickbanken, afvalbakken, fietsbeugels en verharding aan te brengen. Daarnaast zijn snoeiwerkzaamheden uitgevoerd rondom de kolken, zijn bosschages uitgedund, wilgen geknot, een 50-tal bomen gekapt en maaiwerkzaamheden uitgevoerd.

 De werkzaamheden zijn uitgevoerd middels inzet van schuifboten, midifloat (amfibiekraan) en rupskranen. Baggerspecie/grond is deels afgevoerd naar een erkend verwerker en deels op naastliggend perceel verspreid. Directie en toezicht van dit werk zijn uitgevoerd door Loo Plan (De Steeg), onderstaande foto’s zijn tijdens de uitvoering gemaakt door de betrokken toezichthouder dhr. M. Bakker.      

 

Zie hieronder enkele foto’s van dit project:

.