Kleinschalig baggerwerk Gemeente Lingewaal & Geldermalsen

In opdracht van de gemeente Lingewaal hebben we in de periode januari 2016 t/m begin maart 2016 in totaliteit ca. 40 km watergangen gebaggerd waarbij ca. 19.000 m3 baggerspecie is verwijderd. Het betreft kleinschalige watergangen in het buitengebied van de gemeente. Werkwijze is dat met mobiele kranen de baggerspecie is ontgraven, daar waar nodig is een schuifboot ingezet om de baggerspecie naar de kraan te verplaatsen. Vervolgens is de vrijkomende baggerspecie verwerkt op het door de gemeente beschikbaar gestelde perceel langs de Spijkse Steeg. Daar hebben we een tijdelijk depot gerealiseerd waarin alle slib wordt verwerkt

Een andere opdracht m.b.t. kleinschalig baggerwerk betreft het verwijderen van ca. 20.000 m3 baggerspecie voor de gemeente Geldermalsen. Fase 1, met een omvang van ca. 5.000 m3, is inmiddels uitgevoerd en op 15 maart 2016 opgeleverd. Gedurende de 2e Fase wordt de resterende 15.000 m3 baggerspecie verwijderd, looptijd is vanaf juni tot augustus. De verspreidbare baggerspecie wordt verwerkt binnen het werkgebied op aangrenzende percelen of in tijdelijke depots. De Niet Verspreidbare baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkend eindverwerker.   

.