Marktvliet 2016 – 2017.

In opdracht van Brabantse Delta gaat Aannemingsbedrijf Van der Lee baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Roosendaalsche Vliet, de Steenbergsche Vliet, de Steenbergsche haven, de Heense Haven en de Dinteloordse haven. Grotendeels bevinden de locaties zich in landellijk gebied en deels in stedelijk gebied. De vernoemde vaarwegen worden gebruikt door pleziervaart en beroepsvaart. Aannemingsbedrijf Van der Lee gaat de baggerwerkzaamheden conform bestek uitvoeren. Dit houdt in het baggeren van ca. 68.000 m3 baggerspecie met klasse A/B en Nooit toepasbaar. Grotendeels van de vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkende verwerker, ca. 54.000 m3. De overige 14.000 m3 wordt verwerkt op een aangrenzend weiland depot. Belangrijk aandachtspunt is dat een deel uit de Steenbergsche en Dinteloordse haven de vrijkomende baggerspecie is verontreinigd met asbest. Medio september 2016 wordt het werk opgestart, 1 maart 2017 moet het werk worden opgeleverd.

.