Bijzonder onderhoud RWS – 2012.

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben wij in 2012 baggerwerkzaamheden uitgevoerd langs diverse rijkswegen. In totaliteit is bij dit werk ca. 24.000 m3 baggerspecie verwijderd binnen een uitgestrekt werkgebied, te weten Bolnes, Voorne Putten, Hoeksche Waard en Groot IJsselmonde. Hiervan is ca. 9.000 m3 kwalitatief niet verspreidbaar, dit materiaal is afgevoerd naar erkende verwerkers. De overige baggerspecie is deels in aangrenzende bermen verspreid en deels nuttig toegepast op agrarische percelen. Het reinigen van ca. 1,2 kilometer duikers, nat- en droog maaiwerk en treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen (werken vanaf vluchtstrook, op- en afritten, etc.) maakte onderdeel uit van het werk. Oplevering van het werk vond, conform eisen opdrachtgever plaats eind 2012. Dit naar volle tevredenheid van de beide opdrachtgevers.

.