Baggeren van asbest verdachte vakken in de Gouwe en Oude Rijn.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de vaarwegen Gouwe en Oude Rijn. Dit project betrof het verwijderen van asbesthoudende baggerspecie en afvoeren van dit materiaal naar een rijksdepot. Er zijn een 25-tal vakken gebaggerd welke verspreid liggen over de genoemde vaarwegen. Totaal verwijderd volume bedraagt ca. 25.000 m3 baggerspecie, kwalitatief is al het materiaal ernstig verontreinigd (Niet Toepasbaar) waardoor alle werkzaamheden zijn uitgevoerd onder 3T condities conform BRL 7000 (protocol 7003). De te baggeren locaties bevonden zich in stedelijk gebied met veelal een relatief beperkte doorvaartbreedte. Gezien de aanwezige beroepsvaart was afstemming met de vaarwegbeheerder en passerende scheepvaart (bebording, marifoon) een belangrijk onderdeel van het werk. De in- en uitpeilingen zijn uitgevoerd met een vaartuig voorzien van multibeam systeem. Deze meetdata is vervolgens gebruikt in het graafsysteem waarover ons kraanponton beschikt. Door alle baggerwerkzaamheden uit te voeren middels een RTK dGPS graafsysteem is het gehele werk geregistreerd, controleerbaar en nauwkeurig uitgevoerd.    

Zie hieronder enkele foto’s van dit project.

Project Description