Rijnland Oude Rijn Zone.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn wij eind 2015 gestart met de baggerwerkzaamheden in het gebied ‘Oude Rijn Zone’. Het werk bestaat in totaal uit het verwijderen van ca. 67.000 m3 baggerspecie. De betreffende watergangen bevinden zich zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Het overgrote deel van de vrijgekomen baggerspecie wordt op de kant verwerkt, ca 38.000 m3, daarnaast wordt er nog ca. 10.000 m3 baggerspecie in een weilanddepot verwerkt middels een cutterzuiger. Alle overige baggerspecie wordt afgevoerd per as naar een (erkend) verwerker(s) in de buurt. T.b.v. de baggerwerkzaamheden worden er ca. 960 dwarsprofielen en 250 zijwatergangen in en uit gepeild.

Bekijk hier een zeer duidelijke overzichtstekening van het te baggeren gebied. Alle te baggeren watergangen zijn in het blauw aangegeven.

Extra werk:

Begin 2016 hebben we ook het extra werk in de ‘Lagenwaardsepolder’ gegund gekregen. Dit betreft het direct op de kant verwerken van ca. 8500 m3 baggerspecie en het baggeren van ca. 90 zijsloten. Na de Flora & Fauna periode wordt ook hier meteen aan begonnen.

 

.