Onderhoudswerkzaamheden Rijkswaterstaat Veluwe.

Dit prestatiecontract hebben wij uitgevoerd voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Gedurende 6 jaar (2006 t/m 2012) hebben wij in combinatie met Fa. Gebr. van der Lee in het beheergebied van het wegendistrict Veluwe onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof het onderhouden van het wegennet van autosnelwegen, maaien van bermen en taluds, uitmaaien van watergangen, onderhoud van (weg)verhardingen, onderhoud markeringen, verzamelen van zwerfvuil, onderhoud beplantingen en bomen, onderhoud geluidwerende constructies, geleiderail, kunstwerken, faunavoorzieningen en treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen. De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van RWS uitgevoerd en opgeleverd.   

.