Het saneren van de Vecht.

De waterbodemsanering van de Vecht (fase 2) hebben wij in opdracht van Waternet (namens Waterschap Amstel, Gooi & Vecht) uitgevoerd. Dit betreft het saneren van ca. 37 km vaarweg waarbij in totaliteit ruim 1,3 miljoen m3 ernstig verontreinigde baggerspecie is verwijderd en afgevoerd. In 2012 is het project opgestart en in april 2015 is het gehele werk conform het contract opgeleverd. Dit bijzondere project hebben we in combinatie uitgevoerd met Fa. Gebr. van der Lee. Alle baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd middels beveiligde kranen voorzien van RTK dGPS graafsystemen en alle peilwerkzaamheden zijn uitgevoerd middels multibeam. Dit houdt in dat het baggerwerk uiterst secuur, gecontroleerd en beheersbaar is uitgevoerd. Alle verwijderde baggerspecie is sterk verontreinigd en is dan ook per schip afgevoerd naar rijksdepot IJsseloog. Onderdeel van het werk was het verwijderen van ca. 55.000 m3 baggerspecie in OCE verdacht gebied. Daarnaast zijn ca. 100 objecten (zoals vaartuigen etc.) verwijderd uit de waterbodem, voorafgaand aan het baggeren, ook zijn 18 autowrakken verwijderd. Het tijdelijk verplaatsen van 116 woonarken was tevens een onderdeel van dit werk, dit was noodzakelijk om ook op ligplaatsen van woonarken de waterbodem te saneren. Bijzondere activiteit is dat wij de verontreinigde waterbodem van de Nes en Ballastgat hebben afgedekt door deze te bezanden. Totaal is ruim 70.000 m3 schoon zand aangebracht in een laagdikte van ca. 30 cm. Tot slot hebben we diverse extra werkzaamheden uitgevoerd zoals plaatsen beschoeiingen, realisatie kistdam van klei, verwijderen damwanden, etc.    

 

.