Sanering waterbodems Nieuwe Vecht en Willemsvaart

Wij hebben de sanering / baggerwerkzaamheden uitgevoerd voor de opdrachtgever, Waterschap Groot Salland. In het totaal is er ongeveer 70.000 m³ baggerspecie verwijderd uit de watergangen, deels NT ( niet toepasbaar) en deels klasse B. De baggerspecie is ontgraven d.m.v. een kraan op ponton, geladen in kleine beunbakjes, vervolgens werden de kleine beunbakjes over geladen bij een overslag kraan in grote beunbakken, met de grote beunbeuken is de baggerspecie afgevoerd naar een erkend verwerker. Ook zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder, duikers gereinigd, diverse woonschepen verplaatst en terug geplaatst en het bezanden van de waterbodem ± 3000 m³.    

Zie hieronder enkele foto’s van dit project.

.