Baggeren bij stichting Aap.

In Almere is heeft Stichting Aap een locatie waar dieren worden opgevangen en tijdelijk gehuisvest. De apen hebben zowel een binnen- als buitenverblijf waarbij voor het buitenterrein water een belangrijke rol speelt. Rondom het terrein is dan ook veel water aanwezig en zijn loopbruggen en steigers gerealiseerd. Daarnaast zijn veel hekwerken/rasters aanwezig in de watergangen. Het uitvoeren van baggerwerk is dan ook geen eenvoudige klus gezien de aanwezige obstakels in de waterpartijen. Wij hebben de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd middels een kleine cutterzuiger, schuifboot en midifloat. De vrijkomende baggerspecie is middels persleidingen naar een depot getransporteerd. Gedurende de uitvoering heeft dagelijks afstemming plaatsgevonden met de terreinbeheerder i.v.m. de uitvoeringsplanning (tijdelijk demonteren van rasters, stroom van de hekwerken, dieren tijdelijk binnen, herstel rasters, etc.).

Zie hieronder een aantal foto’s van dit project.

.