Baggeren van watergangen omstreken Tilburg.

Wij hebben in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta, baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de wijken Blaak en De Reeshof. Het totale baggerwerk had een omvang van ca. 45.000 m3. Grotendeels bestond de baggerspecie uit klasse B, alle overige baggerspecie bestond uit klasse A, NT of VT. Bijna alle baggerspecie is verwijderd d.m.v. een schuifboot in combinatie met een (overslag) kraan, de baggerspecie werd opgeladen in vrachtauto’s en afgevoerd naar een erkend verwerker. De overige baggerspecie is met behulp van de Midi – Float verwijderd.

Zie hieronder enkele foto’s van het project.

.