Waterbodemsanering.

In geval waterbodems sterk verontreinigd zijn is het veelal wenselijk om de gehele verontreinigde sliblaag te verwijderen middels het uitvoeren van een waterbodemsanering. De afgelopen jaren hebben wij diverse (grootschalige) waterbodemsaneringen uitgevoerd, 1 hiervan is het project Vecht Fase 2 waarbij ca. 1,4 miljoen kuub sterk verontreinigde baggerspecie is verwijderd. Wij beschikken uiteraard over de certificering BRL 7000 (protocol 7003) om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. Onze machines beschikken over zeer geavanceerde RTK-GPS graafsystemen waardoor verontreinigde baggerspecie uiterst secuur kan worden verwijderd. Genoemd project Vecht Fase 2 is gebaggerd op een ‘slim ontgravingsmodel’ welke is gebaseerd op de aanwezige verontreiniging in de waterbodem. Dit houdt in dat het te realiseren profiel niet eenduidig is maar grillig en divers. Een uitdaging voor ons als uitvoerende partij en uitgevoerd naar volle tevredenheid van opdrachtgever.

.