Waterbouwkundig.

Naast bagger- en onderhoudswerkzaamheden voeren wij ook diverse waterbouwkundige werkzaamheden uit. Dit is een breed begrip, voorbeelden zijn het realiseren van natuurvriendelijke oevers, plaatsen beschoeiing/damwand, aanleg kades, leggen van duikers, plaatsen van dammen/bruggen, etc.

 

 

 

 

.