Woonarken (ver)plaatsen.

Het verplaatsen van woonarken is, met name bij de uitvoering van baggerwerk in rivieren en havens, een onderdeel van het uit te voeren werk. Om op ligplaatsen van woonarken te kunnen baggeren is het noodzakelijk om de woonarken tijdelijk te verplaatsen. Dit vergt een tijdige en goede afstemming met de betreffende woonark bewoners. Recent uitgevoerd project Vecht Fase 2 omvatte het tijdelijk verplaatsen van ca. 116 woonarken. Met elke arkbewoner heeft een overleg plaatsgevonden over tijdstip van verplaatsen, eventuele bijzonderheden aan betreffende ark, welke voorzieningen nodig zijn om alles op de tijdige ligplaats goed te laten functioneren, etc. Centraal staan hierbij de belangen van de woonark bewoners, immers zij verhuizen tijdelijk en dienen optimaal geïnformeerd te zijn over de werkzaamheden. Wij beschikken over een mobiele aanlegsteiger met alle denkbare benodigde voorzieningen (stroom, gas, water, internet etc.) zodat arkbewoners geen concessies hoeven te doen. Bij genoemd werk was het een voorwaarde dat binnen 24 uur zowel het verplaatsen, baggeren als terugleggen van de ark moest plaatsvinden. Dit is conform de eisen uitgevoerd naar tevredenheid van alle partijen.  

.